สิ่งที่ได้จากวิชา ง22101

posted on 15 Jun 2016 21:18 by malewmilk

1.ได้รู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก exteen ที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์

2.มีทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

3.เป็นการต่อยอดความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ที่มีให้มากยิ่งขึ้น

 

 

edit @ 18 Jun 2016 14:55:06 by Themilkyway1704

Comment

Comment:

Tweet

สวย

#4 By Preem on 2016-06-20 13:18

สวยจัง

#3 By Aumaim slow life on 2016-06-20 12:09

สวยจัง

#2 By opal (113.53.12.215) on 2016-06-18 12:09

สวยจังเลยembarassed

#1 By Rainbowz on 2016-06-18 11:56